Hem

Med målet på LÅNGDISTANS

 

Att köra hund i skogen, på fjället, i skärgården eller någon annanstans långt från infrastruktur och fungerande kommunikationsmedel kräver kunskap om hunden och friluftslivet, en teamkänsla med tillit till varandra och framförallt samarbete mellan människa och hund samt hund och hund.

Copyright @ All Rights Reserved